Termer & betydelser


En liten hjälpreda för dig som har problem med alla termer och betydelser.

1.0, 0.1, 0.0.1, etc. Första siffran står för antal hanar, andra siffran för antal honor och tredje siffran för antal okönade/juveniler.

1.0 – En hane
0.1 – En hona
1.2.3 – En hane, två honor och 3 okönade/juveniler.

Juvenil: Icke könsmogen individ.
Lokal/Övervintringslokal: Plats där djuren övervintrar.
WC: Engelsk term, förkortning för Wild Caught. Betyder vilt fångat.
WF: Tyska för WC.
CB: Engelsk term, förkortning för Captive Bred. Betyder fångenskapsuppfött.
NZ: Tyska för CB.
Proven breeder: Djuret har framgångsrikt använts för avel.